Criterii de Eligibilitate Start-Up Nation 2024.

Criteriile și regulil de Eligibilitate Start-Up Nation 2024 pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat potrivit pentru a primi finanțare. Aceste condiții includ, dar nu se limitează la, Eligibilitate a Activității, Eligibilitate a Solicitanților și Eligibilitate a Cheltuielilor

Activități eligibile
Activități eligibile

Activități Eligibile

Se referă la domeniile de afaceri sau proiecte care pot primi sprijin. financiar și logistic prin programul Start-Up Nation pentru a stimula creșterea întreprinderilor mici și mijlocii, în special a start-up-urilor.

Beneficiari Eligibili
Beneficiari eligibili

Beneficiari Eligibili

Persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc criteriile stabilite de autoritățile pentru a primi sprijin financiar și logistic prin programul Start-Up Nation în vederea. dezvoltării start-up-urilor.

Cheltuieli eligibile
Cheltuieli eligibile

Cheltuieli Eligibile

Costurile care se încadrează în categoriile stabilite și pot fi acoperite cu sprijinul financiar. oferit beneficiarilor programului Start-Up Nation pentru dezvoltarea  start-up-urilor.

Activități Eligibile

Start-Up Nation 2024

➤  Finanțarea se poate solicita pentru un singur CAEN eligibile.

➤  Activitățile agricole nu pot fi finanțate prin acest program conform Listei de Eligibilitate a Activităților.

➤  Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebui să se încadreze în Lista de Eligibilitate a Activităților.

Activități eligibile-Criterii de Eligibilitate

Vezi lista de coduri CAEN eligibile

Beneficiari Eligibili - Criterii de Eligibilitate

Beneficiari Eligibili

Start-Up Nation 2024

➤  Microîntreprinderile și IMM-urile cu maxim 3 ani vechime 

➤  Firma nu are datorii la bugetul general sau bugetele locale.

➤  Firma nu a primit finanțare prin Start-up Nation, Grant Capital de Lucru, HORECA.                                                                       

➤  Nu sunteți acționar/asociat în altă firmă care a primit finanțare prin programele menționate.                                                  

➤  Codul CAEN pentru care solicită finanțarea este eligibil

Criteriilede Eligibilitate Start-Up Nation 2024 se aplică și în cazul cheltuielilor previzionate.

Cheltuieli Eligibile

Start-Up Nation 2024

N

Cursuri de dezvoltare

Desfășurate într-o țara membră UE – pentru asociatul/ acționarul / angajații societăţii aplicante, în valoare de maxim 1000 lei/persoană.

N

Consultanță specializată

În valoare eligibilă de maxim 10.000 lei. Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanțare.

N

Credite/Garanții

Cheltuieli obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de program.

N

Echipamente tehnologice

Din categoria mijloacelor fixe cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, automate muzicale.

N

Active corporale

Din categoria mijloacelor fixe p/u locurile de joaca, săli sport/fitness, sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie.

N

Achiziționare spații lucru

Activele nu trebuie să aibă destinație locativă nici la momentul achiziției nici pe toată durata de implementare a programului.

N

Mijloace de transport

excepție: vehiculele de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru întreprinderile ce efectuează transport de marfă.

N

Cheltuieli operaționale

Servicii de contabilitate și cheltuieli aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție  sau spații pentru prestări servicii și comerț

N

Pachet digital

De Min. 25.000 lei ce conține: site  sau magazin on-line, domeniu web, cheltuieli promovare, soft necesar activității, semnatură electronică.

Cheltuieli Neeligibile

O

Agricultura

O

Activități de export

O

Activități în sectorul carbonifier

O

Sisteme de minare / stocare criptomonede

O

Producție sau comercializare armament

O

Producție sau comercializare produse energetice

Este esențial să îndepliniți toate criteriile de eligibilitate Start-Up Nation 2024!

Iar în cazul în care ai nevoie de și mai mult sprijin, contactează-ne!

Start Up Nation 2024

Start Up Nation 2024

Completează formularul pentru a fi contactat de experții noștri .

Sau accesează pagina Contact

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Politica de confidențialitate

Această resursă este pusă la dispoziție de către ambrozieconsulting.ro