Condițiile de Eligibilitate Start-Up Nation 2024 au fost recent aduse în prim-plan de către Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare 2021-2027, care, în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, a lansat în data de 3 iunie 2024, noul Ghid Start-up Nation 2024.

Grupul țintă al conform condițiilor de eligibilitate Start-Up Nation 2024 – Pilonul 1 este format din tineri cu vârsta de până la 30 de ani. Se estimează ca 25.000 de tineri să beneficieze de cursuri de competențe antreprenoriale. Conform ghidului, administratorul schemei de antreprenoriat va selecta minim 5.250 de planuri de afaceri care vor fi finanțate cu maximum 250.000 lei/întreprindere. 

Ajutorul de minimis se va putea acorda în maximum trei tranșe, luând în considerare prevederile planurilor de afaceri depuse de către persoanele din grupul țintă. Prima tranșă va reprezenta maximum 50% din valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate de către întreprinderea sprijinita.

Atenție! Întreprinderile nou înființate vor asigura o cofinanțare de minim 10% din valoarea sprijinului financiar acordat (cofinanțarea proprie poate fi asigurată exclusiv în bani).

Condiții de Eligibilitate Start-Up Nation 2024 – Pilon 1

Pentru a fi eligibilă în grupul țintă o persoana trebuie sa îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate Start-Up Nation 2024:

  • Să nu fi împlinit vârsta de 30 de ani;
  • Să aibă domiciliu sau reședința în România;
  • Să intenționeze să deschidă o întreprindere în România în mediul urban sau rural.

Atenție! Pentru a fi eligibil in grupul țintă, o persoana trebuie sa aibă in mod obligatoriu domiciliul sau reședința in România iar in cazul obținerii finanțării sub formă de ajutor de minimis întreprinderea înființată trebuie sa aibă sediul social si punctul/punctele în regiunea în care are domiciliul persoana fizică eligibilă care a depus planul de afaceri selectat la finanțare.

Atenție! Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi (inclusiv Persoane Fizice Autorizate, Persoane Fizice Independente, Întreprinderi Individuale, Întreprinderi Familiale etc.) la data semnării contractului de subvenție.

Atenție! Persoanele juridice nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul. Sunt eligibile toate regiunile de dezvoltare, inclusiv Regiunea București – Ilfov.

Condiții eligibilitate Start-Up Nation 2024 cu privirea la crearea și menținerea locurilor de muncă

  • Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze  minim 2  persoane in cadrul intreprinderilor nou înființate, conform planului de afaceri.
  • Locurile de munca nou create (minim 2) trebuie sa fie cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Nu se acceptă angajarea aceleiași persoane la mai mult de o întreprindere înființată în cadrul aceluiași proiect.
  • În cazul în care în perioada menționată locul/locurile de muncă create în cadrul întreprinderilor nou înființate se vacantează, beneficiarul de ajutor de minimis va avea un termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora, pentru care a primit punctaj la evaluarea planului de afaceri.
  • Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze în cadrul întreprinderilor nou înființate numărul minim de persoane pe care s-a obligat să le angajeze, conform Planului de afaceri, la cel târziu 4 luni de la semnarea contractului de finanțare.
  • Locuirile de munca nou create, in aceiași parametri ca cei asumați prin Planul de afaceri (norma de lucru, nivel de salarizare) pentru o perioada de minim 24 de luni de la finalizarea implementării proiectului.

Ai nevoie de sprijin în cadrul Programului Start-Up Nation 2024?

Dacă vei decide să parcurgi acest proces de înființare a unei afaceri, cu finanțare prin programul Start-Up Nation și consideri că ai nevoie de ajutor consultanții echipei noastre te pot sprijini în toate aspectele cheie .

Află mai multe despre pachetul complet de servicii sau completează formularul de contact pentru asistență gratuită din partea unui consultant.

Folmuralul De Contact:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Politica de confidențialitate